Kontaktinfo

Här finner du information för att du ska kunna ta kontakt med oss.

Club65
C/O Christer Norberg
Björkgatan 27
941 36  PITEÅ

Telefon   070-627 05 58

Ordförande
Christer Norberg        070-627 05 58                        christer.norberg.pitea@telia.com

Vice Ordförande
Gunnar Johansson   070-255 70 25                           gus.j.son@liv.se

Sekreterare
Randi Grödahl   070-250 52 35                                     randi_g@live.se

Kassör
Eivor Carlstedt 0911-919 24 / 070-392 99 24            eivor.carlstedt@telia.com

Ledamöter
Ingrid Backman  070-546 92 22                    ingrid.backman.pitea@telia.com

Ingemar Larsson    070-561 46 22                       0911211320@telia.com

Kent Larsson        070-690 03 24                           0911.12417@telia.com

Revisorer

Sven-Erik Hedkvist       070-603 07 50

Anna Enkvist                   073-988 20 60

Tävlingskommitén

Roland Nilsson 0911-0911-240 288 / 070-361 78 14    rolandnn2@gmail.com

Zandra Nordin         070-607 69 24                          sa.nordin@telia.com

Kjell Utterström       070-564 76 66                          kjell.greta@utterstrom.nu
Christer Norberg      070-627 05 58                          christer.norberg.pitea@telia.com

Festkommitté
Birgitta Nordgren      070-659 22 91   

Randi Grödahl           070-250 52 35 

Lotterikommitté

Elvy Bodén                 070-031 95 55

Harriet Nordlund    070-586 94 04

 

Valberedning

Vakant

Vakant