Historia

Piteå Pensionärsbowling, senare kallad Club65, startade sin verksamhet den 22 september 1985 efter ett upptaktsmöte i augusti i sporthallens cafeteria. Där anmälde sig 15 medlemmar på en gång till spel två gånger i veckan. Intresset var stort och antalet spelare ökade snabbt. Ingen liknande aktivitet för pensionärer fanns då i Piteå. Dom enda som hade ”spelvana” var Pher Öhman och Claes Bergvall

Reglerna beträffande ”föreningen” var enkla och från början fanns ingen direkt styrelse eller kassör. Personalen i hallen var mycket tillmötesgående och hjälpte oss på många sätt.

Vi spelade tre serier vid varje tillfälle i början och varje serie kostade 2.50kr. Undertecknad, som fungerade som nån sorts kassör, tog betalt 10kr per gång och per spelare, betalade sedan 7.50kr per spelare till hallen och resten blev sedan början till en liten föreningskassa. Denna fylldes sedan snabbt på med hjälp av lotterier och frivilliga priser från givmilda medlemmar.

En sorts årsmöte hade vi dom första åren med enkelt fika eller ibland mat samt ”egentillverkad underhållning”. Där fick vi ett sammandrag för året som gått och läget med vår ekonomi. Detta var trevligt och mycket uppskattat

Efter några år valdes en riktig styrelse, utan arvoden, med hjälp av Korpens ledare S.O Bjurberg som stöttade och hjälpte oss mycket och sedan blev vår ordförande under några år. Vi hade god hjälp av korpens sektion med priser och plaketter till våra tävlingar, men efter några några år upphörde detta då vi gick ur som medlemmar i Korpen.

Efter 5 år hade vi köpt in speltröjor vid två tillfällen och vi var då 38 medlemmar. Medlemsantalet fortsatte att öka och intresset var fantastiskt.

Vi avancerade och spelade med i en sorts riksserie(via telefon) där både damer och herrar deltog och vi klarade oss riktigt bra där. Denna serie lades dock ner i och med att Korpen upphörde. Vi fortsatte dock tävlandet mot Luleå, Boden, Kiruna och Malmberget. Kassan förstärktes så vi både åkte buss och åt på samtliga ställen.

Den 17 november 1995 firade vi 10års jubileum med mat och dryck. De medlemmar som var kvar från starten uppvaktades med var sin ros. Medlemmar som p.g.a sjukdom slutat inbjöds också att närvara. Vi var vid 10års jubiléet 55 medlemmar.

Många medlemmar har gått ur tiden och många har tillkommit och i dagsläget så är vi 90 medlemmar.

Av de som var med vid starten så är undertecknad en av de få kvarvarande medlemmarna efter 16år i Club65.

Piteå den 15 april 2001

Sonja Lundgren